Uitklappen

Boek

Titel De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, Geevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen, benevens de Origineele Stukken en Bewyzen, daar toe dienende; als Plakaaten, Memorien, Besluiten, Verweerschriften, Declaratien, Tractaaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschryvingen enz. Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens; De Verkoopingen van de Huizen, Obligatiën en de Schepen met de Pryzen; dienstig voor Kooplieden, Renteniers, Reeders, Assuradeurs, Makelaars enz : Ook de Naamlyst der Gehuwden en Overleedenen, enz. Een-En-Zestigste Deel. Agt Stukken, Van July tot December, 1786. Met Kunstplaaten opgehelderd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166047-3
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1786 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie