Uitklappen

Boek

Titel Schets Van Een Groot Tafereel Of Bydragen Tot De Historie Der Vereenigde Nederlandsche Provincien, En Byzonder Tot Die Van Willem Den V. Stadhouder, Kapitein- En Admiraal-Generaal Van Die Provincien, Mitsgaders Kapitein- En Admiraal-Generaal Der Unie, Zedert het Jaar 1776. tot op dezen dag. Door Den Schryver Der XXX. Artikelen, Of Nieuwe Bedenkingen Over De Mislukking Der Expeditie naar Brest. Tweede Druk. Overzine En Verbeterd. Eerste Stuk.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Dumont-Pigalle, P.A. | Kemp, François Adriaan van der
Datering 1786

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie