Uitklappen

Boek

Titel De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, Geevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen, benevens de Origineele Stukken en Bewyzen, daar toe dienende; als Plakaten, Memorien, Besluiten, Verweerschriften, Declaratien, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschryvingen &c. Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens uit alle de Provintiën; De Verkoopingen van de Huizen, Obligatiën en de Scheepen met de Pryzen: ook de Naamlyst der Gehuwden en Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c. Een- En- Vyftigste Deel. Agt Stukken, Van July tot December 1781. Met Kunst Plaaten opgehelderd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183184-2
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1781 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie