Uitklappen

Boek

Titel De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, Geevende een volledig bericht van alles, wat 'er Aanmerkenswaardig ieder Maand, in Europa is voorgevallen, benevens de Origineele Stukken en Bewyzen daar toe dienende; als Placaten, Memorien, Besluiten, Verweerschriften, Declaratien, Tractaten, Capitulatien, Ontwerpen, Beschryvingen &c. Als mede het voornaamste Kerknieuws der Luthersche Gemeentens uit alle de Provintiën; De Verkoopingen van de Huizen, Obligatiën en de Scheepen met de Pryzen, en Naamlyst der Overleedenen, dienstig voor Makelaars &c. Acht En Dertigste Deel. Agt Stukken, Van January tot Juny 1775. Met Kunst Plaaten opgehelderd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183152-2
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1775 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie