Uitklappen

Boek

Titel Beschryvinge Van De Artillerye, Leerende in 't korte alle 't geene dat tot de beginselen en Fondamenten van nooden is. Seer dienstig voor alle Leerlingen ende Jonge Practisijns, die haer in dese Wetenschap soecken te offenen. In ordre gestelt en met Figuren versien, en seer klaer en kort beschreven voor alle Lief-Hebbers. Door T.N. Brinck.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183134

Vervaardiging

Maker Brinck, Trolis Nielson
Datering 1681

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie