Uitklappen

Boek

Titel Pauli G.F.P.N. Merulae J.C. Manier Van Procederen, In de Provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, Belangende Civile Zaken: Getrouwlyk en met neerstigheit by een vergadert uit alle Ordonnantien, Privilegien, Instructien, Missiven, Acten, Apostillen, &c. tot dien einde in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overheid, of van wegen de zelve uitgegeven: alles met Civile en Canonyke Rechten, nevens der Rechtsgeleerden zoo nieuwe als oude meeningen bevestigd: Vermeerdert met verscheide Placaten, Resolutien, Ordonnantien, die naderhand uitgegeven zyn; bevestigt met Rechten, Advyzen van Rechtsgeleerden, Sententien van de Hoven van Justitie van Hollandt, Zeelandt, en elders, mitsgaders veele Aanmerkingen van voorname geoeffende Practizyns: ende nu van nieuws merkelyk vermeerdert met Aantekeningen de Hedendaagsche Practyk betreffende, Door Mr. Gerard de Haas. Hier by komt een groot nieuw verbetert Register.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183107

Vervaardiging

Maker Merula, Paullus | Haas, Gerard de
Datering 1750

Onderwerp

Trefwoorden recht, procesrecht, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Holland (gewest), Zeeland, West-Friesland
Minder informatie
Meer informatie