Uitklappen

Boek

Titel Derde Deel, Behelzende De Histori der Ryken en Landschappen van Asie, en voornaamenlyk van Pontus, Kappadokie. Bithynie, pergamus, Galatie, Karie, Paphlagonie, Kilikie, Arabie, Syrie, Kommagene, enz. Uit de overgebleevene Werken der Oude Schryveren saamgesteld, en met Duizenden Historipenningen Verrykt en opgehelderd, Door Sigebert Haverkamp, Hoogleeraar in de Welspreekenheid, Grieksche Taale en Historien, in 's Lands Hoogeschoole te Leiden.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Havercamp, Siwart
Datering 1739

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, 1701-1750, Griekenland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Azië
Minder informatie
Meer informatie