Uitklappen

Boek

Titel Tweede deel, Behelzende De Histori van het Ryk van Macedonie, en der Vrye Staaten, Landen en Steden van Griekenland, Zederd de Heerschappy van Kassander, tot op de Vernietiging van het Ryk Van Macedonie.Uit de overgebleevene Werken der Oude Schryveren saamgesteld, en met Duizenden Historipenningen Verrykt en Opgehelderd, Door Sigebert Haverkamp, Hoogleeraar in de Welspreekenheid, Grieksche Taale en Historien, in 's Lands Hoogeschoole te Leiden.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Havercamp, Siwart
Datering 1737

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, 1701-1750, Griekenland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie