Uitklappen

Boek

Titel Eerste Deel, Behelzende De Histori van het Ryk van Macedonie, en der Vrye Staaten, Landen en Steden van Griekenland, Zederd derzelver Begin en Opregtinge, tot op den dood van Antigonus Den Koning Van Asie. Uit de overgebleevene Werken der Oude Schryveren saamgesteld, en met Duizenden Historipenningen Verrykt en Opgehelderd, Door Sigebert Haverkamp, Hoogleeraar in de Welspreekenheid, Grieksche Taale en Historien, in 's Lands Hoogeschoole te Leiden.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Havercamp, Siwart
Datering 1736

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, 1701-1750, Griekenland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie