Uitklappen

Boek

Titel Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Sedert Den Aanvang Des Jaars 1714 Tot Aan Den Dood Van Zyne Doorluchtige Hoogheid Den Heere Prinse Van Oranje En Nassau, Erfstadhouder Der Unie, In Den Jaare 1751. Verrykt Met Afbeeldsels Van Vorsten, Veldslagen, vemaarde Gebeurtenissen, Belegeringen, enz. In het Koper gebragt door Houbraken, Tanjé, Philips, van Jagen, en andere beroemde Kunstenaars, Benevens Twee Nieuwe zeer uitvoerige Kaarten van de XVII. Provincien, Getekent, en met een Geographische Uitlegging opgehelderd door W.A. Bachiene, Predikant te Kuilenburg. Om tot een Vervolg te dienen op de Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden Van Den Heere Jean Le Clerc. Beschreeven Door Pieter Le Clercq. Eerste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Le Clercq, Pieter | Le Clerc, Jean
Datering 1753

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, jaarboek, tijdsgeschrift, 1701-1750, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Europa
Minder informatie
Meer informatie