Uitklappen

Boek

Titel Naem-Register Der Heeren Militaire Officieren; Als Generaels, Bregadiers, Collonels, Luitenant Collonels, Majoors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs, van de Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Ingenieurs, Mineurs Enz. Als mede der Gouverneurs, Commandeurs en Majoors, der Steden en Forten, in dienst en onder 't gebied van Haer Hoog Mog. Nevens de Repartitie der Troupen op yder Provintie, en de verandering der Guarnisoenen: Laetste Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00182623
Reserveren

Vervaardiging

Maker Boitet, Reinier
Datering 1726 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, 1701-1750, Staatse Leger (1579-1795)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie