Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Vreugde-Blyken, Illuminatien, Decoratien, Devisen, Inscriptien, Enz. Die ter gelegenheid van de Installatie van zyne Doorluchte Hoogheid den Here Prinse van Orange en Nassau, enz. enz. enz. tot Stadhouder, Admiraal en Capitein Generaal van de Provincie Utrecht, in die Stad vertoond en te zien geweest zyn, en wat voorts by die plechtigheid en deszelfs gevolgen voorgevallen is. Verrykt met een echte prenverbeelding van het Vuurwerk, 't geen de Heren Studenten terzelver gelegenheid hebben doen afsteken, en de Decoatiën van den tempel, zodanig dezelve wezentlyk zyn.
Objectnaam boek
Objectnummer 00182274

Vervaardiging

Maker Lobedanius, Arnoldus
Datering 1747

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Willem V ( Erfstadhouder)
Minder informatie
Meer informatie