Uitklappen

Boek

Titel Lijste vande Officiers, die gevangen zijn in 't legher van Sijne Excell. den Heere Prince van Orangie. Mitsgaders den Inventaris van alles 's Vyandts veroverde Chalouppen, Ponten, Pleyten, Ghescut &c.
Objectnaam boek
Objectnummer 00182254
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1631

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, overheidspublicatie, krijgsgeschiedenis, Staatse Leger (1579-1795), leger, krijgsgevangene, krijgsgevangenschap, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Spanje, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie