Uitklappen

Boek

Titel Notitie Van 17 Kisten Militaire Geweeren, met en zonder Bajonetten, dewelke Verkogt zullen worden Door de Makelaars: Abraham Jolles, Petrus Matth: Pertat, David Saportas, Johannes Eduard Waterham En Willem Borski, Geauthoriseerd door het Provisioneel Committé van Koophandel en Zeevaart, tot Amsterdam. Op Woensdag, den 24 Juny 1795. des namiddags ten 5 uuren, ten Huize van Jan Casper Bauer, in de Brakke Grond, in de Nes; alwaar dezelve zyn leggende en op den Verkoopdag te zien zyn.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165998

Vervaardiging

Datering 1795

Onderwerp

Trefwoorden veiling, geweer, bajonet, vuurwapen, Bataafse Leger (1795-1806), wapen, Bataafse Republiek (1795-1806), Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie