Uitklappen

Boek

Titel Propositie Van sijne Cheurv: Doorluchtigheyt tot Ceulen, Bisschop en Vorst tot Munster, Gedaen door de Heere Plettenburgh, en de Vice Cancelier Zur Muhlen, Extraordinaris Envoyes van sijn Hoogst-Gemelte sijn Cheurvorstelijcke Doorluchtigheyt, ter Vergaderinge van de Hoogh-mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166001EE
Reserveren

Vervaardiging

Maker Plettenburgh, Frederick Christian von
Datering 1684 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Rampjaar (1672), Plettenburgh, Frederick Christian von

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie