Uitklappen

Boek

Titel Copie Van een nadere Remonstrantie aen de Edele Groot-Moog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt. Van de Heer Adriaen Paets, Mitsgaders Van een Missive van den zelven Heer aen den Ambassadeur d'Avaux, En Zijn Excell. Antwoordt op de zelve Missive.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166001O
Reserveren

Vervaardiging

Maker Paets, Adriaen
Datering 1684 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, overheidspublicatie, geschiedenis, 1651-1700, Mesmes, Jean Antoine de, comte d'Avaux, Paets, Adriaen, Staten van Holland en Westfriesland

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie