Uitklappen

Boek

Titel Copie Van een Missive, Door de Heeren Burgermeesteren en Raedt der stadt Amsterdam, geschreven aen de andere Steden, sessie hebbende in de Vergadering van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslandt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166001A
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1684 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, overheidspublicatie, tijdsgeschrift, 1651-1700, Staten van Holland en Westfriesland

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie