Uitklappen

Boek

Titel Propositie, Gedaan Door den Heer Raat Pensionaris Fagel, Aan de Edele groot Achtbare Heeren Burger-meesteren en Vroedschap der Stadt Amsterdam. Nevens het antwoort van haer Edele Groot Achtbare en 't geene verders is gepasseert.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166001

Vervaardiging

Maker Fagel, Caspar
Datering 1684

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, overheidspublicatie, tijdsgeschrift, 1651-1700, Nederland, Amsterdam, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Fagel, Caspar
Minder informatie
Meer informatie