Uitklappen

Boek

Titel Memorie, gedaan maaken en aan de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, overgegeeven door de Ondergetekenden, Mr. Gerard Johan Taré, Præsident Burgemeester, Mr. Andries Reigersman, Schepen, en Laurens Pels, Rentmeester der Geestelyke Goederen van Zyne Doorluchtiche hoogheid, allen van Breda; mitsgaders door Mr. Arnoldus Gysbertus van Doorn en Dirk Ruyssenaers, schepen, beiden van Geertruidenberg. Hoog Mogende Heeren!
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1793

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frankrijk
Minder informatie
Meer informatie