Uitklappen

Boek

Titel Copye Van een Brief Door sijn Koninghlijcke Majesteyt van Groot Brittagnie gesonden aen de Ed. Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Gedateert den 21. Maert 1690. ende gearriveert den 28. dito.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1690 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, 1651-1700, Staten van Holland en Westfriesland

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie