Uitklappen

Boek

Titel Verantwoording Van Het Beleidt Der Heeren Van Amsterdam, tot bevordering van de vrede, en het eindigen van den oorlogh, tusschen Vrankrijk en Spanjen, in de Nederlanden ontsteeken: Met D'Aenmerkingen op de Missive van een Regent, soo hy sich noemt, over het gepasseerde ter Vergaderinge van haer Ed. Gr. Mog. op den 16 February 1684.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166001II

Vervaardiging

Datering 1684

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, krijgsgeschiedenis, vrede, vredesonderhandeling, 1651-1700, Nederland, Amsterdam, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Heren van Amsterdam
Minder informatie
Meer informatie