Uitklappen

Boek

Titel Derde deel van Engelandts Apél En Beroep Aen en op de Gemeente, Tegen den Koning en desselfs Groote Geheyme Mannen. Behelsende een levendig vertoog hoe bedrieglijk de Kroone van Engelandt heeft begonnen, met Engelands Privilegien, Wetten en oude herkomen te verkoopen aan Vrankrijks Hoogmoed. Mitsgaders 't Besluyt van de Protestanten te vernietigen, en de Roomsche Gods dienst te helpen invoeren: nevens een wytlustig bewys, hoe gevaarlyk het is voor de Gemeente van Engeland dese schrikkelikheden door den Oorlogh te sien volbrengen tot uytroeyingen van Land en Kerk. Uyt het Engels vertaalt, na de geschreve Authentique Copye.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Moulin le fils, Pierre du
Datering 1673 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, 1651-1700

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie