Uitklappen

Boek

Titel Consideratien En Circumstantien Te noteren tot begrijp ende overtuyginge van de innocentie van Cornelis de Witt, Oudt-Burgermeester der Stadt Dordrecht, &c. jegenwoordigh Gedetineerde op de Voor-Poorte van den Hove van Hollandt; Uyt den name ende van weghen Maria van Berckel, Huysvrouwe, ende Vrienden van den voornoemde Gedetineerde, Aen den Voorsz Hove gesuppeditteert ofte gerememoreert, om des te eerder te mogen obtineren en sijne ontslaeginge ende decharge.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1672 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Rampjaar (1672), Witt, Cornelis de

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie