Uitklappen

Boek

Titel Consideratien En Circumstantien Te noteren tot begrijp ende overtuyginge van de innocentie van Cornelis de Witt, Oudt-Burgermeester der Stadt Dordrecht, &c. jegenwoordigh Gedetineerde op de Voor-Poorte van den Hove van Hollandt; Uyt den name ende van weghen Maria van Berckel, Huysvrouwe, ende Vrienden van den voornoemde Gedetineerde, Aen den Voorsz Hove gesuppeditteert ofte gerememoreert, om des te eerder te mogen obtineren en sijne ontslaeginge ende decharge.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1672

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Rampjaar (1672), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Witt, Cornelis de
Minder informatie
Meer informatie