Uitklappen

Boek

Titel Beknopte Verklaaringen, Gesteld tegen De Korte Remarques, Door de welke het regt van zyn Koninklyke Majesteit van Pruyssen tot de Successie, uit de Testamenten van Renatus, Wilhelm den I. Anna van Egmond en Frederik Hendrik, verder word bevestigd, en op de twyffelingen daar ontrent geantwoord. Uit het Latyn vertaald. Hier zyn ook by gevoegd de Korte Remarques Van Zyn Hoog-Vorstelyke Doorluchtigheid van Nassau &c.
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1702

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, genealogie, Huisorde van Oranje, tijdsgeschrift, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie