Uitklappen

Boek

Titel Sommiere Informatie Of Kort Bericht, Belangende 't Onwedersprekelyk Recht van zyn Majesteyt den koning van Pruyssen, tot de Successie van zyn Grootvader den Prins Frederick Hendrick glorieuser Gedachtenisse, gegrond op deszelfs Testament, en op het eeuwigdurend Fideicommis, in den Huyze van Nassau Oranjen, op 't recht der eerstgeboorte, en ter gunste van 't Vrouwlijk Oir by gebrek van 't Manlyke vast gesteld.
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1702

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, genealogie, Huisorde van Oranje, tijdsgeschrift, 1701-1750, Europa, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frederik I (koning van Pruisen)
Minder informatie
Meer informatie