Uitklappen

Boek

Titel Sommire Informatie: Dat is, Kort-Bondig Ondersoek En Bericht, Rakende het Onwedersprekelyk en Onbetwistbaar Recht van Zyne Majesteit Den Koning Van Pruissen: Tot de Successie en Nalatenschap van Zynen Groot-Vader Prins Frederik Hendrik, Hoog-Loflyker Gedachtenisse. Gevestigt op zynen uitersten Wil, of Testament, en op het Eeeuwigdurend Verbant, of Fideicommis, vast gestelt in 't Geslacht van Nassau-Oranje, naar 't Regt van Eerst-geboorte, en tot voordeel der Vrouwen, in geval 'er Mannelyk Oir gebrake. Op nieuw naar het Oorspronkelyke vertaalt; en met de Geslagt-tafel van Oranje en Nassau', in 't koper gesneden, verciert.
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1702

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, genealogie, Huisorde van Oranje, tijdsgeschrift, 1701-1750, Europa, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frederik I (koning van Pruisen)
Minder informatie
Meer informatie