Uitklappen

Boek

Titel Deductie, Rakende het Oude gebruyk, ontrent de Augmentatie van het Lid der Heeren Edelen ende Ridderschappe, Aan De Staten van den Lande van Utrecht, Bij de Vroedschap der stad Utrecht, in den Jare 1667. overgeleverd. Als mede het Concept, by de Heeren van de Ridderschap, ter Vergaderinge van de Staten ingediend, nopende het maken van een Ordre op de Augmentatie van 't Lid der Heeren Edelen. Mitsgaders Het Reglement bij haar Ed: Mog: dien-aangaade eenparig gearresteerd. Eyndelyk, eenige Zaken daar ontrent, soo voor als na de laatste Stadhouderlijke regeringe, Ende Voornamentlyk In Den Jare 1706. In de Provincie van Utrecht voorgevallen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1706

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Utrecht (provincie)
Minder informatie
Meer informatie