Uitklappen

Boek

Titel Memorie Van De Edelluyden, Der zoodanige die Leenen bezitten, mitsgaders Leenmannen en Inwoonders van de Provincien van Engeland zijn, zo voor haar zelven, als van wegen veele duysenden van het goede Volk van Engeland. Aan den Spreker van 't Huys der Gemeente toegezonden, En geteekent Legio.Uyt het Engels vertaalt.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Dafoe, Daniel
Datering 1701

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Verenigd Koninkrijk
Minder informatie
Meer informatie