Uitklappen

Boek

Titel Vertoog, Van een opregt Engels Protestant, Beweerende Dat een rechtvaardigen Oorlog eer te verkiesen is als een slaafachtige Vrede, en dat het Engelands en Hollands interest is, met den Keyser en syne Geallieerden in dese tegenwoordige toestand van zaaken, tegen Vrankrijk en Spanien aan te gaan. In 't welke den Schrijver tegen d'Aanmerkingen over de Successie van den Hertog van Anjou, krachtig wederleyd word.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1701

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje
Minder informatie
Meer informatie