Uitklappen

Boek

Titel Tractaet Van De Vreede, Gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Rijswijck in Hollandt, den 20. September, 1697. Tusschen de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van Syne Majesteyt Van Vranckryck, Ter eenre; En de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden Ter andere zijde;
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1697

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frankrijk, Staten-Generaal
Minder informatie
Meer informatie