Uitklappen

Boek

Titel Brief Van een Edelman uyt de Provintie van Kent, In Engeland, Geschreven aan een Minister van Staat, om hem te vertoonen het uitsteekende gevaar, daar het Koninkryk zich in bevind, om van de Franssen overvallen te worden. Uit het Engels vertaald.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1701

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, briefwisseling, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Staten-Generaal
Minder informatie
Meer informatie