Uitklappen

Boek

Titel Resolutien, Soo van Haer Hoog Mogende, de Heeren Staten Generael, Als van de Heeren Staten van Vriesland, Concernerende de Wervinge van vier duysent Switsers, drie Regimenten Cavallerie, en een Regiment Dragonders, uyt Spaenschen dienst gelicentieert; Als mede het aenstellen van den Heere Hertoch van Holstein Pleun tot Veldmarschalk der Verenigde Nederlanden. Waer inne in 't breede gehandelt en gedebatteert wordt, over het Recht van vrye deliberatien, de Respective Provintien ontrent voorsz. twee Pointen competerende.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1694 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, 1651-1700, Staten-Generaal

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie