Uitklappen

Boek

Titel Resolutien, Soo van Haer Hoog Mogende, de Heeren Staten Generael, Als van de Heeren Staten van Vriesland, Concernerende de Wervinge van vier duysent Switsers, drie Regimenten Cavallerie, en een Regiment Dragonders, uyt Spaenschen dienst gelicentieert; Als mede het aenstellen van den Heere Hertoch van Holstein Pleun tot Veldmarschalk der Verenigde Nederlanden. Waer inne in 't breede gehandelt en gedebatteert wordt, over het Recht van vrye deliberatien, de Respective Provintien ontrent voorsz. twee Pointen competerende.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1694

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Friesland, Staten-Generaal
Minder informatie
Meer informatie