Uitklappen

Boek

Titel De Geusurpeerde Kroon, En De Gesupponeerde Prins, Of Tractaat waar in men baarblykelyk met Authentyke stukken bewyst, I. Dat den hertog van York door de Wetten van Engeland, en door de Wet Godts, geenig recht op de Kroon had, en 'er niet op kon pretendeeren. II. Dat de Prins van Oranje de rechte en wettige Successeur van Karel de II. was en dat de Kroon van Engeland hem door een onbetwistelijk recht toebehoorde. III. Dat het parlement tegens de Wetten den Hertog van Iork voor Koning erkend, en deze Vorst zyn eed gebroken hebbende, 't geen het Parlement gedaan heeft zo veek is of het niet geschied en was; en dat een ander Parlement recht heeft om te vernietigen alles wat 'er gedaan is. IV. Dat de gepretendeerde Prins van Walles een gesupponeerd Kind is, en geen recht op de Kroon van Engeland heeft. Uit het Engelsch vertaald.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Boyer, Pierre
Datering 1688

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Verenigd Koninkrijk
Minder informatie
Meer informatie