Uitklappen

Boek

Titel Vervolgh van het Recueil Van alle de Placaten, Ordonnantien, Resolutien, Instructien, Lysten en Waarschouwingen, betreffende de Admiraliteyten, Convoyen, Licenten en verdere Zeesaaken, Beginnende met de Ordonnantie op de Admodiatie en het nieuw Placaat op de Convoyen en Licenten, in dato den 19. Junii 1687. II. Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165912
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1701

Onderwerp

Trefwoorden reglement, marine, admiraliteit, wet, besluit, marineorganisatie, order, 17e eeuw, 18e eeuw, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie