Uitklappen

Boek

Titel Naamlyst Der Militaire Officieren, In Dienst Van De Bataafsche Republiek; Benevens derselver Ouderdom; tegenwoordige Qualitiet; in welke Corpsen, zedert den 1 January 1786 gedient; en waar zich in guarnizoen, gecampeert of gecantonneert bevonden hebben zedeert dien tyd tot 1 January 1788, in welke Qualiteit, en hoe lang. Door het Committé Van De Algemeene Zaken Van Het Bondgenootschap Te Lande Overgelevert Aan De Nationale Vergadering, Representeerende Het Volk Van Nederland.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165910

Vervaardiging

Datering 1797

Onderwerp

Trefwoorden leger, officier, naamlijst, naam- en ranglijst, Bataafse Republiek (1795-1806), 1751-1800, 1801-1850, Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie