Uitklappen

Boek

Titel Het Tweede Deel; Daar in de wonderbare kracht Der Werksame Natuur in de Voortbrenging der menigerlei Schepselen, en der selver gedurige Op en Onderdang, Door den Eerwaardigen Vader Athanasius Kircherus in V. Boeken nauwkeurig beschreven wordt. Handelende van de seldsaame aart der velerlei Steenen, Dieren, Menschen en Duivelen; de kracht en werking der Wateren en Fonteimen; de Groejing der Mijnstoffen en Metallen; de waare en valsche Goudsoekerye; de kracht der Zaden en zadelijkheid; 't voorkomen der Ondieren, Planten en Gewassen; de nuttigheid der Distilleerkunde en veel vermogende Stoffscheidinge, Glasblasen en allerhande Konst en Handgrepen die tot vermaak en algemeene Dienst der Menschen door Arbeidsame Geesten ontrent alle de geseide dingen konnen in 't werk gestelt worden. Nu eerst uit het Latijn vertaalt, en met veel Ervarenissen en Kopere Platen vercierd.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165905

Vervaardiging

Maker Kircher, Athanasius
Datering 1682

Onderwerp

Trefwoorden geologie, chronologie
Minder informatie
Meer informatie