Uitklappen

Boek

Titel Historische Reisbeschryving Van Geheel Zuid-America. Gedaan Op Bevel Des Konings Van Spanje, Door Don George Juan, Commandeur van Aliaga, Ridder van Maltha, en Bevelhebber van de Compagnie der Edele Opzieneren over de Scheepsvaart; En Door Don Antonio de Ulloa, Luitenant van dezelfde Compagnie; Beiden, Opperbevelhebberen der Spaansche Zeemagt; Leden van de Koninglyke Genootschappen van Londen en Berlin; en, Correspondenten van de Koninglyke Maatschappye der Wetenschappen te Parys. Versierd met zeer fraaije Afbeeldingen, Platte Gronden en Kaarten, door voorname Meesters gegraveerd, en voorzien van de vereischte bladwyzers. ...
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Santacilia, Jorge Juan | Ulloa, Antonio de
Datering 1771
Minder informatie
Meer informatie