Uitklappen

Boek

Titel Spieghel Vande Maleysche Tale Inde welcke Sich die Indiaensche Jeucht Christlijck ende vermaeckelick kunnen oeffenen : Vol eerlicke t'samenspraechen ende onderwijsinghen in de ware Godt-salighedt tot voorstandt vande Christelijcke Religie. Met een Vocabularium van de Duytsche ende Maleysche Tale, dienstich voor alle lief-hebbers der selver.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6590 1-0

Vervaardiging

Maker Ruyl, Albert Cornelisz.
Datering 1612

Onderwerp

Trefwoorden woordenboek, grammatica, 1601-1650, Maleisië, Azië, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie