Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Stadt Delft, Behelzende Een Zeer Naaukeurige En Uitvoerige Verhandeling Van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens Derzelver Voorregten, Handvesten, Previlegien, en Regeeringsvorm, Alles 't zamengestelt en getrokken uit oude Handtschriften, Memorien, en Brieven, En Met zeer veele echte bewysstukken (te vooren noit gedrukt) bevestigt: Door Verscheide Liefhebbers en Kenners Der Nederlandsche Oudheden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165878

Vervaardiging

Datering 1729

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, topografie, chronologie, Delft, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie