Uitklappen

Boek

Titel Inleydinge Tot de Hollandse Regts-Geleertheyt, Beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, Door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, In sijn leven Secretaris de Stad Delff, Als mede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der Processen, voor de respective Hoven van Holland, en het Hollandse Versterf-recht, Beyde met Aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een Groot Nieuw Register voorsien.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Groot, Hugo de | Groenewegen van der Made, Simon van | Hogerbeets, Rombout
Datering 1692

Onderwerp

Trefwoorden recht, rechtswetenschap, rechtspraak, procesrecht, successierecht, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie