Uitklappen

Boek

Titel Hugo De Groot Van 't Regt des Oorlogs En Vredes, Behelzende Het Regt der Nature en der Volkeren, mitsgaders het voornaamste van 't openbaare Borgerlijke Regt. Van Nieuws Vertaalt; En niet alleen met d'aanmerkingen van den Schryver, maar daarenboven voorzien met de beste verklaringen en tegenwerpingen van de Hr. Joh. Frid. Gronovius, en anderen: nooit op die wijze in onze spraake aan 't ligt gebragt. Door Jan Van Gaveren. Met een zeer wijdloopig Register.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6319 24-0

Vervaardiging

Maker Groot, Hugo de | Gronovius, Johannes Fredericus | Gaveren, Jan van
Datering 1705

Onderwerp

Trefwoorden recht, oorlogsrecht, staatsrecht, natuurrecht, filosofie, internationaal recht, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie