Uitklappen

Boek

Titel Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize, Behelzende Al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens Een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil, Zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit Een wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenharigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640. tot 1649. hebben toegedragen. Doorgaens verçiert met verscheide afbeeldingen, na 't leven aldaer getekent.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6312-1 convolute-00

Vervaardiging

Maker Nieuhof, Johan
Datering 1682

Onderwerp

Trefwoorden geografie, geschiedenis, 1651-1700, Brazilië, Latijns-Amerika, Azië
Minder informatie
Meer informatie