Uitklappen

Boek

Titel Reistogt Naar En Door Oostïndiën, Waar In De Voornaamste Landen, Steden, Eilanden, Bergen, Rivieren, Enz.; De Godsdienst, Wetten, Zeden, Gewoonten, En Kleding Der Bijzondere Volken; En Het Merkwaerdige In De Dieren, Planten En Gewassen Der Indische Gewesten, Nauwkeurig Worden Beschreven. Doormengd Met veele ongewoone voorvallen, zonderlinge geschiedverhaalen, getrouwe berigten van bloedige zee- en veldslagen met de Portugeesen, Makassers en anderen. Door Wouter Schouten. Vercierd met koperen plaaten. Vierde druk, in eenen verbeterden stijl en cierlijk Neêrduitsch gebragt, en met aantekeningen verrijkt. ...
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Schouten, Wouter
Datering 1775
Minder informatie
Meer informatie