Uitklappen

Boek

Titel Handleiding Om In De Kunst-Tafereelen Den Afstand Van Het Oog Des Zienders Tot De Zelven, De Perspectivische Dieptens Der Waterpas Leggende, En Opstaande Vlaktens, De Lengte Derzelver Sluytliniën, Horisonds Hoogte, Enz. In Voorgestelde, Of Tot Te Zullen Vervaardigt Werdende Werkstukken, Als Ook De Perspectivische Regelen, In Het Teekenen Of Schilderen Van Toneelen, Door Eene Gemakkelyke Bereekening Te Vinden. Ten dienste van hun, die zich voornaamlyk tot het Teekenen en Schilderen van Gebouwen, Kamers, Landschappen en Toneelen bepaalen. Voorgesteld Door Caspar Philips, Jacobsz. Konst-Graveerder, en Geadmiteerd Landmeter, voor de Ed. Hove van Holland en Westvriesland, Lid van het Mathematisch Genootschap te Amsterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166126

Vervaardiging

Maker Philips Jacobsz, Caspar
Datering 1788

Onderwerp

Trefwoorden perspectiefleer, schilderkunst, tekenkunst, 1751-1800, Nederland
Minder informatie
Meer informatie