Uitklappen

Boek

Titel Speciale Beschryvingh van het Gebruyck, ofte Daadelijcke Bezitting Van Opperste Macht, der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: Over verscheyde saecken, soo van Politie, Rechten als Militie, &c. Door Mr. Dirck Graswinckel, Ridder, Heere van Holy, (in sijn leven) Advocaet Fiscael van Hollandt en West-Vrieslandt, ende Griffier vande Chambre mi-partie.
Objectnaam boek
Objectnummer 00129413
Reserveren

Vervaardiging

Maker Graswinckel, Dirk
Datering 1674 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden staatsrecht, recht, politiek, militie, leger, Staatse Leger (1579-1795), politie, 1651-1700, Staten van Holland en Westfriesland

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie