Uitklappen

Boek

Titel Practyk Notariael, Ofte Instructie Tot het maken ende instellen van de voornaemste Instrumenten, En allerley Contracten, Acten, Handelingen en Dispositien, Die voor Notaris en Getuygen, of in 't particulier by Partijen opgerecht en gedaen worden, Bekleedt met Reedenen, Rechten en Rechts-geleerden, van alles dat inde Practyk kan voorvallen, Met Decisien van verscheyden Hoven ende Parlementen daer op gevolgt. Als ook veele en verscheyde bygevoegde Exempelen daer toe dienstig en nodig. Gestelt door Mr. Gerard van Wassenaer, Adt. Tweede Deel.
Objectnaam
Objectnummer 00129419B

Vervaardiging

Maker Wassenaer, Gerardus van
Datering 1696

Onderwerp

Trefwoorden recht, notarieel recht, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie