Uitklappen

Boek

Titel in vorige tyden, en allerbyzonderst in deze laatste Jaaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat in de stemmende Steden van Holland, wegens het redresseeren van ingeslopene abuizen, &. en de verandering der Magistrature door Zyne Doorl. Hoogheid, is gebeurt. Derde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1748

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie