Uitklappen

Boek

Titel in voorige tyden, en allerbyzonderst in deze laatste Jaaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de Verheffing Van Zyne Hoogheid, Den Heere Prinse Van Oranje En Nassauw, &c. &c. &c. in veele Steeden is gebeurt. Waar in ook alles wat by de Vernietiging der Imposten is voorgevallen, nauwkeurig te vinden is. Tweede Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1748

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie