Uitklappen

Boek

Titel Historien Onses Tyds, Behelzende Saken Van Staat En Oorlogh, Voorgevallen in, omtrent de Vereenigde Nederlanden, En door geheel Europa, Mitsgaders in meest alle de andere Deelen des Werelds. Beginnende met het Jaar 1669. daar het De Heer Lieuwe van Aitzema heeft gelaten; en eyndigende na het Jaar 1679. met het sluyten der Nimeegsche en Algemeene Vrede. Door L. Sylvius. Verçiert met schoone Konst-plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Bos, Lambert van den
Datering 1685

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie