Uitklappen

Boek

Titel 't Verwerd Europa, Ofte Politijke en Historische Beschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franssen. Verdeelt in drie Deelen, Waar van het I. Verhandelt het interest van Staat, so in 't algemeen, als in 't bysonder van yder Potentaat en Republyk in Europa. II. De Fransse Desseynen, Maximen, Kuyperyen aan alle Hoven van 't Christenrijk, haaren Staat, Voordeel, Rijkdom, Proceduyren en Oorlogs-Preparatien tegens de Nederlanden; Als mede de Constitutie, Alliantien en Oorlogs-preparatien van den Vereenigden Staat. III. Een pertinente Historie van alle Oorlogs-actien in en na den jaare 1672. in Europa voorgevallen; Mitsgaders de Burgerlijke Beroerten in de Hollandsche en Zeeusche Steden, &c. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advoct. Met bygevoegde Authentijke Stukken. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112464
Reserveren

Vervaardiging

Maker Valckenier, Pieter
Datering 1742

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, geschiedenis, 1651-1700, Europa, Nederland, Frankrijk, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie